FÉNYKÉPEK

Középiskolás koromban, szakmai tanulmányaim részeként kezdtem el fényképezéssel foglalkozni. Kizárólag fekete-fehér, manuális technikát használtunk. Nagyon szerettem fotózni, bár a „képcsinálás” akkor számomra sokkal inkább jelentette a labormunkát, semmint magát a fényképezést. Mintha a tárgy előállítása, az alkotási folyamat érdekesebb lett volna a témánál.
A fotográfiához fűződő viszonyom az egyetemi évek alatt e tekintetben gyökeresen megváltozott. Festő szakos hallgatóként többféle festészeti formanyelvet kipróbáltam. Érdeklődésemet leginkább a mediális kép festészeti átírásának lehetőségei ragadták meg, így a fényképezőgép – átmenetileg – az alkotófolyamat segédeszközévé, a fénykép a munkafolyamat köztes médiumává vált. Önmagáét a fényképért szinte egyáltalán nem fényképeztem, még annyit sem, mint egy átlagos felhasználó. A családi események megörökítése is rendszerint másra maradt, ha utaztam valahova, nem szívesen vittem magammal gépet.
Tanulmányaim befejeztével a fényképezőgép-használat számomra új értelmet nyert. A munkahelyemen és azon kívül is elkezdtem eseményeket, folyamatokat dokumentálni, melyeknek hol aktív, hol passzív szereplője voltam. Felismertem, hogy az általam észlelt pillanatnyi állapotok, történések tárgyilagos rögzítése hasonlít az autonóm alkotótevékenységhez. A felvételek egy része az archiválási szándékon túl kommunikációs célokat is szolgált. Ekkor tapasztaltam meg, hogy az interneten megosztott vizuális tartalmak milyen hallatlan erővel érvényesülnek, és játszanak szerepet értékközvetítésben, tudatformálásban.
Időközben az alkotótevékenységemben is a korábbiaktól eltérő szerephez jutott a fotográfia, ezúttal önálló műfaji keretként. Klasszikus barokk előképek alapján múlandóság, illetve anti-bőség csendéletfotókat készítettem analóg és digitális technikával egyaránt.
Ma, talán minden eddiginél jobban a fényképezés klasszikus technikái és alkalmazásai foglalkoztatnak. Minden olyan köznapinak tartott formanyelvi lehetőség, amely a témával összhangban „profi” képeket eredményezhet.

2018 · Pécs
2017 · Hird
2018 · Pécs
2018 · Pécs
2018 · Pécs
2018 · Pécs
2017 · Pécs
2018 · Szekszárd
2019 · London
2019 · Pécs
2019 · Magyarhertelend
2019 · Magyarhertelend
2016 · Pécs
2016 · Pécs
2017 · Nagyharsány
2017 · Nagyharsány
2017 · Ócsárd
2017 · Máriagyűd
2017
2017
2010 · Szekszárd
2010 · Szekszárd
2009 · Pécs
2009 · Pécs
2017 · Garé
2014 · Pécs
2017 · Kán
2011 · Szekszárd
2011 · Palatinca
2012 · Pécs
2012 · Pécs
2012 · Pécs
2012 · Pécs
2012 · Pécs
2012 · Pécs
2013 · Tátra
2013 · Tátra